Designmanual til produkt

designmanual_litozin_545x346px

I forbindelse med revitaliseringen af produktet Litozin, har Orkla Health planlagt et komplet redesign af alt materiale. Derfor har de designet nye produktemballager, og Kjersti Hjelmen har defineret reglerne for det nye design og samlet dem i en designmanual. I dag laver virksomheden alt nyt materiale til markedsføring af produktet efter denne manual.

I samme opgave lavede Kjersti Hjelmen desuden 3D-packshots af alle emballager, som tillader virksomheder at vise fotos af produktet, før det er produceret. Hun samlede og organiserede desuden alle billeder, templates og andre filer, som indgår i designmanualen, så de er lettilgængelige i hele den globale virksomhed.